Sobre nosaltres..

Toponomasticon Hispaniae

El Toponomasticon Hispaniae té com a objectiu l'estudi o divulgació d'un corpus seleccionat de noms de lloc de tot el territori espanyol i portugués, i, al mateix temps, l'establiment de bases metodològiques fermes per a l'estudi de la toponímia. Està compost de sis subprojectes coordinats, radicats en diferents universitats espanyoles, que reuneix més de 60 integrants. De cadascun dels noms de lloc es realitza una fitxa toponímica, amb informació geogràfica, etnogràfica, històrica, cartogràfica i lingüística; la darrera inclourà una etimologia, forma fònica, motivació, classificació semàntica, cognats, gentilicis i pseudogentilicis. A partir de les fitxes de cada topònim es dissenyarà una fitxa panhispànica on es condensarà una evolució de cada ètim amb els resultats en els diversos territoris. En cada fitxa es disposaran enllaços hipertextuals que possibilitarà recerques en múltiples direccions.

Búsqueda

Toponomasticon Hispaniae

Avanzado

Destacamos

Palencia
Se trata de un compuesto de un primer elemento y nombre de propietario, Vela, muy usual en tiempos pasados. El problema radica en precisar cuál de…
Burgos
El topónimo es un compuesto claro de un primer elemento torre y un segundo Padre, que debe ser entendido como nombre propio. Se trata, por ende, de "…
Araba / Álava
Es un compuesto de Aberats, seguramente un nombre personal basado en aberats 'rico', 'adinerado' y huri 'población', 'villa', con un probable…