Sobre nós

Toponomasticon Hispaniae

O Toponomasticon Hispaniae ten como obxectivo o estudo e divulgación dun corpus seleccionado de nomes de lugar de todo o territorio español e portugués e, ao mesmo tempo, o establecemento de bases metodolóxicas firmes para o estudo da toponimia. Está composto por seis subproxectos coordinados, radicados en diferentes universidades españolas, que reúne máis de 60 integrantes. De cada un dos nomes de lugar realizarase unha ficha toponímica, con información xeográfica, etnográfica, histórica, cartográfica e lingüística; esta última incluirá a etimoloxía, forma fónica, motivación, clasificación semántica, cognados, xentilicios e seudoxentilicios. A partir das fichas de cada topónimo deseñarase unha ficha panhispánica en que se condensará a evolución de cada étimo cos resultados nos diversos territorios. En ambas as fichas disporanse enlaces hipertextuais que posibilitarán buscas en múltiples direccións.

Búsqueda

Toponomasticon Hispaniae

Avanzado

Destacamos

Palencia
Se trata de un compuesto de un primer elemento y nombre de propietario, Vela, muy usual en tiempos pasados. El problema radica en precisar cuál de…
Burgos
El topónimo es un compuesto claro de un primer elemento torre y un segundo Padre, que debe ser entendido como nombre propio. Se trata, por ende, de "…
Araba / Álava
Es un compuesto de Aberats, seguramente un nombre personal basado en aberats 'rico', 'adinerado' y huri 'población', 'villa', con un probable…