Toponimia asturiano-leonesa

Subproxecto 2

Toponimia asturiano-leonesa

Este subproxecto ocúpase da toponimia de Asturias, León, Zamora e Salamanca. Unha boa parte deste territorio pertence ao dominio lingüístico asturiano-leonés. As linguas implicadas son o asturiano e o castelán. Seleccionouse para a primeira fase un total de 240 topónimos do conxunto do territorio atendendo á densidade toponímica, ao volume e tradición de estudos toponímicos e á maior representatividade do dominio que supón o caso de Asturias pola súa situación no que respecta á vitalidade, transmisión e respaldo administrativo da lingua asturiana. Na selección procurouse unha representación dos diferentes tipos de topónimos segundo a división tradicional de topónimos de base antroponímica e topónimos de base léxica (con posible motivación hidronímica, oronímica, fitonímica etc.). 

Topónimos destacados do grupo

León
es
Pola de Gordón, La

Forma de cita:

[Autor/a]:
"Topónimo",

en Toponimia asturiano-lleonesa, proyectu integráu en Toponomasticon Hispaniae

Contáctanos 

Se tes algunha dúbida ou suxestión, podes poñerte en contacto con nós a través do seguinte formulario. Responderemos coa maior brevidade posible.

Políticas de privacidade
Texto de Políticas de privacidade