Toponimia de Galicia e Portugal

Subproxecto 1

Toponimia de Galicia e Portugal

O subproxecto “Toponimia de Galicia e Portugal” articúlase en dous equipos, o de Galicia e o de Portugal, con cadansúa delimitación territorial e lingüística (galego e portugués).

Para esta primeira fase estudiaranse 444 topónimos galegos e 100 portugueses, entre os cales se encontran macrotopónimos (en Galicia, os 315 concellos do Nomenclátor oficial de 2003), corónimos, orónimos, hidrónimos e talasónimos.

Para a escolla procurouse a súa representatividade lingüística e xeográfica. A aparente desproporción entre o número dos nomes galegos e os portugueses atende á enorme densidade toponímica de Galicia: como é sabido, cun 6% do territorio español, contén case o 35% das entidades de poboación do nomenclátor oficial; no que toca a Portugal, supera nuns dez mil o número total de núcleos nos nomenclátores respectivos.

 

Topónimos destacados do grupo

A Coruña
gl
Vilarmaior
A Coruña
gl
Esteve
Lugo
gl
Santo Estevo de Rececende
Santarém
pt
Tomar
Ourense
gl
Xunqueira de Ambía
gl
Serra do Faro
Lugo
gl
Ribadeo
Ourense
gl
Leiro
Lugo
gl
Pedrafita do Cebreiro
Pontevedra
gl
Rodeiro
Ourense
gl
Melón
A Coruña
gl
Aldea Vella, A

Forma de cita:

[Autor/a]:
"Topónimo",

en Toponimia de Galicia e Portugal (PID2020-114216RB-C61), proxecto integrado en Toponomasticon Hispaniae, financiado polo MCIN/AEI/10.13039/501100011033/. http://toponhisp.org 

 

Contáctanos 

Se tes algunha dúbida ou suxestión, podes poñerte en contacto con nós a través do seguinte formulario. Responderemos coa maior brevidade posible.

Políticas de privacidade
Texto de Políticas de privacidade